sala

Szanowni Państwo

W kontekście jednolitego rynku Unii Europejskiej organizacje stają przed potrzebą wprowadzania zmian. Konieczność dostosowania się do wymogów europejskich, dużych oczekiwań klientów wymusza na zarządzających organizacjami wprowadzanie nowych standardów bezpieczeństwa informacji.

Uzyskanie stosownych certyfikatów staje się często elementem pozwalającym utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku. Największym problemem przedsiębiorców w podjęciu decyzji o wdrożeniu nowego standardu oraz w poddaniu firmy procesowi certyfikacji jest utrudniony dostęp do rzetelnej informacji, brak czasu oraz doświadczenia w realizacji podobnych projektów, a także obawa przed ponoszeniem wysokich kosztów.
Firma TQM Consulting Centrum Szkolenia i Doradztwa jest jednostką szkoleniowo – doradczą specjalizującą się w dziedzinie organizacji i zarządzania, projektowania, wdrażania i rozwijania systemów zarządzania opartych o międzynarodowe Normy ISO w organizacjach.

Naszym zadaniem jest wsparcie kadry zarządzającej w momencie wprowadzania istotnych zmian w Firmie. Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz profesjonalnym ekspertom proces ten przebiega sprawnie, optymalnie z punktu widzenia podstawowej działalności firmy oraz pozwala uniknąć ponoszenia dodatkowych kosztów.