szkolenia

Szkolenia

ISO 9001:2015 – Interpretacja wymagań Normy i zasady wdrożenia systemu.

ISO 9001:2015 – Szkolenie na Audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

ISO 9001:2015 – Szkolenie dla Pełnomocników ds. Jakości.

ISO 14001:2015 – Interpretacja wymagań Normy i zasady wdrożenia systemu.

ISO 14001:2015 – Szkolenie na Audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskiem.

ISO 22000:2005 (HACCP) – Interpretacja wymagań Normy i zasady wdrożenia systemu.

ISO 27001:2013 – Interpretacja wymagań Normy i zasady wdrożenia systemu.

ISO 27001:2013 – Szacowanie i postępowanie z ryzykiem.

ISO 27001:2013 – Szkolenie na Audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

PN-N 18001:2004 – Interpretacja wymagań Normy i zasady wdrożenia systemu.

PN-N 18001::2004 – Szkolenie na Audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy.

doradztwo
DORADZTWO

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2015.

• System Zarządzania Bezpieczeństwem Środowiskowym ISO PN-EN ISO 14001:2015.

• Bezpieczeństwo i Higiena Pracy / OHSAS PN – N 18001:2004.

• System Zarządzania bezpieczeństwem Informacji PN-EN ISO 27001:2013.

• Ochrona danych Osobowych zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych.

• System Zarządzania bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2005 (HACCP).

• Rządowy Program Zapewnienia Jakości AQAP.

• Wewnętrzny System Kontroli.

• Audyty stanowiskowe.

• Audyt obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

• Strategie doskonalenia wybranych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

• Kontrola zarządcza.